Kommunalpolitiskt program

Vänsterpartiet i Värnamo

Detta vill vi

 * Fler bostäder

Bostadsbristen börjar bli ett problem även i Värnamo. Det är svårast för ungdomar att få tag på en lägenhet. Bygg enkla och billiga ungdomsbostäder. Med hyresrätt. Kommunen äger Finnvedsbostäder. Det borde kunna bygga bostäder även åt ungdomar.

* Söndagsöppet på biblioteket

Vi har ett fint bibliotek. Men stadsbiblioteket är inte öppet på söndagar. Det borde det vara.

* Ökat öppethållande i simhallen, fri entré

Simhallen i Värnamo är fin som den är. Vi vill inte ha någon utbyggnad. Man ska hålla den i trim och se till att den fungerar som det ursprungligen var tänkt. En tillbyggnad leder bara till kraftigt höjda entréavgifter och ändå inte bli riktigt bra. Öka istället öppethållandet. Simhallen bör vara öppen alla dagar hela året. Dessutom bör den vara öppen fler timmar både på lördagar och söndagar. Det är då hela familjerna har tid att gå dit. Slopa entréavgiften. Gratis bad för alla. Större delen av driftskostnaderna betalar vi ändå via skatten. Vi vill att simhallen även i fortsättningen ska drivas av kommunen.

 * Körkortsutbildning för alla gymnasieelever

Det är svårt att klara sig utan körkort på arbetsmarknaden i Värnamo. Därför ska alla elever kostnadsfritt kunna ta körkort på gymnasiet.

 * Ingen privatisering av äldrevården

Privatiseringen löser inga problem. Vi vill behålla äldrevården i kommunal regi. Bygg ut dagverksamhet för alla pensionärer.

* Bättre kollektivtrafik

Utbyggd kollektivtrafik. Ett bilfritt centrum löser inga problem i dagsläget. Det ökar bara trafiken på andra gator. Sänk hastigheten istället; 30 km/tim i hela stan. Ingen tredje bilbro.

 * Bra och gratis daghem åt alla barn

Vänsterpartiet har i alla år kämpat för en bättre barnomsorg. Ett gammal fint förslag är bra och gratis daghem åt alla barn. Det är vårt mål på sikt. Dessutom måste kommunen anställa mer personal och minska dagisgrupperna. Det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid.

 * Kommunen som arbetsgivare

Alla kommunanställda, som vill, ska ha rätt till heltidsanställningar. Rättvisare lönesystem. De lägst avlönade måste få högre löneökningar än de som redan har höga löner.

(Antaget under 2009)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *