Interpellationer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson

Arbetsgivar- och intresseorganisationen SKL gör årliga jämförelser mellan Sveriges 290 kommuner.
I underlaget Öppna jämförelser 2010 – Gymnasieskola får Värnamo följande siffror

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program
= 81,3 %

A3. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola
= 89,3 %

A6. Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter
avslutad gymnasieutbildning = 41,0 % rank 65

A8. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad
gymnasieutbildning = 23,8 % rank 271

A9. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad
gymnasieutbildning = 65,7 % rank 208

Värnamo klarar sig bra när det gäller utbildningen. Det som däremot väcker frågor är de låga talen
för andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad
gymnasieutbildning(A8) och andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två
år efter avslutad gymnasieutbildning(A9).

Den önskvärda förklaringen för A8 är att en hög andel fortsätter att studera, men hur förklarar vi
A9?

Har vi en osedvanligt hög ungdomsarbetslöshet i Värnamo? Är statistiken ofullständig? Saknas
Unga Vuxna i densamma?

Om sifrrorna är korrekta – finns det en åtgärdsplan? Har vi i kommunen kunskap om vilka grupper
av ungdomar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden?

Fjodor Eklund
Vänsterpartiet
10-10-23

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *