Reflektioner

Så här kommer jag att uttrycka mig vid mitt anförande i Värnamo kommunfullmäktige 28 okt 2010.
Då behandlas min motion:
Låt dem bo tillsammans!

Jag har i en motion till kommunfullmäktige i Värnamo föreslagit att gamla människor som har bott ihop ett helt liv ska kunna fortsätta att göra det även om en av paret har blivit dement eller av andra orsaker inte klarar av eget boende.
Om till exempel hustrun får en vårdbostad på Linneberg så ska maken få flytta med, om han och hustrun vill det.
Vi har ju under årens lopp läst upprörande historier om par som tvingats sära på sig och det vill jag ändra på.
Värnamo kommun har bestämt att om det finns lägenhet tillgänglig så ska man försöka tillmötesgå önskemål om en gemensam vårdbostad.
Men det räcker inte tycker jag.
Jag vill att det klart och tydligt ska skrivas att om en person i ett parförhållande är i behov av vårdboende så ska båda personerna ha rätt till en gemensam bostad i ett vårdboende.
Det tycker även ministern Maria Larsson, Kristdemokraterna, som gick ut med det budskapet i valrörelsen.
Men det tycker inte Kristdemokraterna i Värnamo kommun och deras vänner på den borgerliga sidan.
De vill inte bifalla motionen.
Kommunstyrelsens borgerliga majoritet föreslår istället kommunfullmäktige besluta att den anser motionen besvarad med den kryptiska motiveringen att motionens intentioner enligt nuvarande regelverk är uppfyllda.
Vad menas? Motionens intentioner är väl inte uppfyllda om inte makarna ges rätten att bo tillsammans.
Det vore ärligare att som Omsorgsnämnden föreslå att motionen avslås. För det är ju det som kommunstyrelsen i praktiken gör.
I den utredning som förvaltningen har gjort pekar man på att kostnaden för en vårdbostadsplats är mycket hög.
Det är det man är rädd för.
Det är ett snålt tänkande. Jag lovar er att kostnaden för den här förändringen skulle bli försumbar. För det är ju på det viset att mycket få personer som klarar sig själva vill flytta in på ett vårdboende. Man vill hellre bo kvar i sin gamla bostad och hälsa på sin livskamrat på vårdboendet.
Vad det här handlar om är att de enstaka personer som faktiskt vill flytta med sin sjuka livskamrat ska få den möjligheten.
Det är absurt när det i Omsorgsförvaltningens utredning heter att ”med hänsyn till hyreslagens tillämpning kan kommunerna få allt fler boende utan omfattande omvårdnadsbehov i vårdbostäderna.”
Man antyder alltså att det skulle kunna leda till att personer med vårdnadsbehov skulle bli utan vårdbostad på grund av att friska personer redan bor där.
Låt mig då påminna om att på Linneberg står en hel avdelning stängd. Den har varit stängd sedan Linneberg öppnades för flera år sedan. 12 bostäder som kommunen tycker att det är bra att de är tomma. Bra att ha i reserv har man sagt.
Det tycker jag är slöseri med allmänna medel.
Visa lite hänsyn, låt det fåtal människor som vill flytta med sin man eller hustru till vårdbostaden få göra det. Det blir inga stora kostnader.
Jag yrkar bifall till motionen.
Svante Olson

http://varnamo.se/download/18.6a7021051293182e2b880009299/Kfk2010-10-28.pdf

(Ärendelista)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *